معنی و ترجمه کلمه hurt به فارسی hurt یعنی چه

hurt


صدمه زدن اسيب ،ازار رساندن ،اسيب زدن به ،ازردن ،اذيت کردن ،جريحه دار کردن ،خسارت رساندن ،اسيب ،ازار،زيان ،صدمه
قانون ـ فقه : مصدوم ،اذيت

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها