معنی و ترجمه کلمه idiographic به فارسی idiographic یعنی چه

idiographic


وابسته به مجاز،مجازى ،مادى ،انديشه نگار
روانشناسى : فردنگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها