معنی و ترجمه کلمه illusion به فارسی illusion یعنی چه

illusion


عرب ،فريب ،گول ،حيله ،خيال باطل ،وهم
روانشناسى : خطاى حسى
ورزش : چرخ فلک بى دست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها