معنی و ترجمه کلمه insufficient به فارسی insufficient یعنی چه

insufficient


نارسا،نابسنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها