معنی و ترجمه کلمه asymmetric molecule به فارسی asymmetric molecule یعنی چه

asymmetric molecule


شيمى : مولکول بى تقارن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها