معنی و ترجمه کلمه integral به فارسی integral یعنی چه

integral


جدايى ناپذير،درست ،صحيح ،بى کسر،کامل ،تمام ،انتگرال
علوم مهندسى : تابع اوليه
روانشناسى : انتگرال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها