معنی و ترجمه کلمه intersect به فارسی intersect یعنی چه

intersect


برخورد،از وسط قطع کردن ،تقسيم کردن ،تقاطع کردن
علوم مهندسى : از وسط بريدن
علوم نظامى : تصادم کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها