معنی و ترجمه کلمه invention به فارسی invention یعنی چه

invention


جعل ،اختراع ،ابتکار
قانون ـ فقه : اختراع
روانشناسى : ابداع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها