معنی و ترجمه کلمه inversion به فارسی inversion یعنی چه

inversion


وارونگى ،واژگونگى ،تعادل جريان هوايى ،وارون سازى
کامپيوتر : وارون سازى
معمارى : وارونه
شيمى : وارونگى
روانشناسى : همجنس خواهى
زيست شناسى : وارونگى
ورزش : پيچش کف پا به طرف داخل
علوم هو ايى : ناحيه اى در اتمسفر که در ان ميزان افت منفى ميباشد
علوم نظامى : ثبات کوران هوايى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها