معنی و ترجمه کلمه ion به فارسی ion یعنی چه

ion


ايون ،يون ،ذره تبديل شده به برق
علوم مهندسى : يون
الکترونيک : يون
شيمى : يون
نجوم : يون
علوم هوايى : يون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها