معنی و ترجمه کلمه jest به فارسی jest یعنی چه

jest


لطيفه ،بذله گويى ،خوش طبعى ،گوشه ،کنايه ،عمل ،کردار،طعنه زدن ،تمسخر کردن ،استهزاء کردن ،ببازى گرفتن ،شوخى کردن ،مزاح گفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها