معنی و ترجمه کلمه pea به فارسی pea یعنی چه

pea


(گ.ش ).نخودفرنگى)Pisum sativum(
ورزش : ژتون يا گلوله شماره دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها