معنی و ترجمه کلمه a private person به فارسی a private person یعنی چه

a private person


کسيکه داراى کار ازاد است


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها