معنی و ترجمه کلمه his fate is sealed به فارسی his fate is sealed یعنی چه

his fate is sealed


سرنوشت اوازقبل معلوم گرديده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها