معنی و ترجمه کلمه declared به فارسی declared یعنی چه

declared


اعلان شده ،اظهار شده ،شناسايى شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها