معنی و ترجمه کلمه d-day به فارسی d-day یعنی چه

d-day


روز شروع عمليات
علوم نظامى : روز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها