معنی و ترجمه کلمه jig به فارسی jig یعنی چه

jig


نوعى رقص تند،اهنگ رقص تند،جست و خيز سريع ،شيرين کارى ،با اهنگ تند رقص کردن ،جست و خيز کردن ،استهزاء کردن
علوم مهندسى : راهنما
ورزش : نوعى طعمه ماهيگيرى مرکب از قلاب و پر
علوم هوايى : ابزار يا چارچوب سخت و صلبى براى سوار کردن و سرهم کردن يک قطعه از بدنه هواپيما
علوم نظامى : اسباب فولادى که با هدايت ان مته و سوهان را به کار مى برند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها