معنی و ترجمه کلمه jolt به فارسی jolt یعنی چه

jolt


تکان دادن يا خوردن ،تکان دادن ،دست انداز داشتن ،تکان خوردن ،تکان ،تلق تلق ،ضربت ،يکه
علوم مهندسى : ضربه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها