معنی و ترجمه کلمه justifiable به فارسی justifiable یعنی چه

justifiable


قابل توجيه ،توجيه پذير
قانون ـ فقه : موجه
روانشناسى : توجيه پذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها