معنی و ترجمه کلمه lacquer به فارسی lacquer یعنی چه

lacquer


لاک الکل زدن ،جلا دادن ،جلا،لاک الکل ،رنگ لاکى ،لاک والکل زدن
علوم مهندسى : لاک الکل
عمران : جلا
شيمى : لاک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها