معنی و ترجمه کلمه lacquer preservative به فارسی lacquer preservative یعنی چه

lacquer preservative


علوم مهندسى : لاک جلوگيرى کننده از فساد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها