معنی و ترجمه کلمه limitation به فارسی limitation یعنی چه

limitation


محدوديت ،تحديد،محدودسازى ،شرط
قانون ـ فقه : مرور زمان
روانشناسى : محدوديت
بازرگانى : حد
علوم نظامى : محدوديت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها