معنی و ترجمه کلمه loading به فارسی loading یعنی چه

loading


ظرفيت ،بارگيرى کردن ،سوارشدن به خودرو يا هواپيما،بارگيرى مهمات در هواپيما،خرج گذارى کردن سلاح ،بارگذارى ،بار( در تحليل عاملها)،بارکنش ،بارگيرى ،بار،محموله ،اميختن مواد خارجى به شراب
عمران : بارگيرى
معمارى : بار گذارى
شيمى : بارگذارى
روانشناسى : بار
بازرگانى : ظرفيت بارگيرى
علوم هوايى : بارگيرى
علوم نظامى : پر کردن سلاح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها