معنی و ترجمه کلمه love به فارسی love یعنی چه

love


مهر،محبت ،معشوقه ،دوست داشتن ،عشق داشتن ،عاشق بودن
روانشناسى : عشق
ورزش : امتياز صفر


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها