معنی و ترجمه کلمه macro به فارسی macro یعنی چه

macro


رشد زياد،دراز،بزرگ ،بطور غير عادى ،کلان ،درشت دستور
کامپيوتر : درشت دستور
بازرگانى : کل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها