معنی و ترجمه کلمه magnetization به فارسی magnetization یعنی چه

magnetization


مغناطيس گردانى ،مغناطيس پذيرى ،مغناطيسى کردن
علوم مهندسى : مغناطيس کنندگى
الکترونيک : مغناطيس گرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها