معنی و ترجمه کلمه majority به فارسی majority یعنی چه

majority


کبر،ماژوريته ،اکثريت ،بيشين ،بيشان
قانون ـ فقه : کبر سن ،اکثريت
روانشناسى : اکثريت
ورزش : اکثريت پياده اى شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها