معنی و ترجمه کلمه margin به فارسی margin یعنی چه

margin


ميزان سود سهام ،حاشيه اى ،سود ناخالص ،مرز،کنار،لبه ،اندک ،حاشيه دار کردن ،حد،بودجه احتياطى ،مابه التفاوت
کامپيوتر : حاشيه
قانون ـ فقه : جنبى
روانشناسى : کناره
بازرگانى : سود ناويژه ،حد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها