معنی و ترجمه کلمه meal به فارسی meal یعنی چه

meal


غذا،خوراکى ،شام يا نهار،ارد( معمولا غير از ارد گندم )بلغور


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها