معنی و ترجمه کلمه menu driven به فارسی menu driven یعنی چه

menu driven


فهرستى
کامپيوتر : گزينشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها