معنی و ترجمه کلمه merchant به فارسی merchant یعنی چه

merchant


بازرگان ،تاجر،داد وستد کردن ،سوداگر
قانون ـ فقه : تاجر،تجارتى
بازرگانى : بازرگان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها