معنی و ترجمه کلمه message به فارسی message یعنی چه

message


خبر،پيام ،پيغام دادن ،رسالت کردن ،پيغام
علوم مهندسى : مخابره
کامپيوتر : پيغام
روانشناسى : پيام
علوم نظامى : خبر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها