معنی و ترجمه کلمه mobile به فارسی mobile یعنی چه

mobile


پرجنبش ،سيال ،تغييرپذير،متحرک ،قابل حرکت ،قابل تحرک ،سيار
علوم مهندسى : روان سيال
معمارى : جنبان
روانشناسى : با تحرک
علوم نظامى : جنگ متحرک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها