معنی و ترجمه کلمه naive به فارسی naive یعنی چه

naive


ساده لوحانه ، )naif(ساده و بى تکلف ،بى ريا،ساده ،بى تجربه ،خام
روانشناسى : ساده لوح
بازرگانى : بدون دقت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها