معنی و ترجمه کلمه nibble به فارسی nibble یعنی چه

nibble


نيبل ،نصف يک بايت ،لقمه يا تکه کوچک ،گاز زدن ،اندک اندک خوردن ،مثل بز جويدن
کامپيوتر : به واحدى از انباره که شامل نيم بايت يا عموما "چهار بيت است گفته مى شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها