معنی و ترجمه کلمه nogg به فارسی nogg یعنی چه

nogg


)nog(ميخ بزرگ چوبى ،زرده تخم مرغ که بامشروب مخلوط شده باشد)eggnog(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها