معنی و ترجمه کلمه noise به فارسی noise یعنی چه

noise


نويز،اوا،عامل مخل ،شلوغ ،سر وصدا،قيل و قال ،طنين ،صدا راه انداختن ،پارازيت ،خش ،اختلال ،شايعه و تهمت
کامپيوتر : سروصدا
الکترونيک : همهمه
معمارى : صدا
قانون ـ فقه : انتشار دادن
روانشناسى : پارازيت
زيست شناسى : نوفه
نجوم : نوفه
علوم هوايى : سر و صدا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها