معنی و ترجمه کلمه nourish به فارسی nourish یعنی چه

nourish


قوت دادن ،غذا دادن ،خوراک دادن ،تغذيه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها