معنی و ترجمه کلمه nourish به فارسی nourish یعنی چه

nourish


قوت دادن ،غذا دادن ،خوراک دادن ،تغذيه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها