معنی و ترجمه کلمه objection به فارسی objection یعنی چه

objection


ايراد،اعتراض ،مخالفت ،استدلال مخالف
علوم مهندسى : ايراد
قانون ـ فقه : ايراد
ورزش : ادعاى خطا در مسابقه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها