معنی و ترجمه کلمه obstruct به فارسی obstruct یعنی چه

obstruct


بستن ،مسدود کردن ،جلو چيزى را گرفتن ،مانع شدن ،ايجاد مانع کردن ،اشکالتراشى کردن
علوم مهندسى : مانع شدن کارشکنى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها