معنی و ترجمه کلمه outgoing به فارسی outgoing یعنی چه

outgoing


صادره ،هزينه ،بيرون رونده ،صادر شونده
قانون ـ فقه : مخارج
بازرگانى : صادره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها