معنی و ترجمه کلمه payment به فارسی payment یعنی چه

payment


کارسازى ،پرداخت ،تاديه ،پول ،وجه ،قسط
معمارى : پرداخت
قانون ـ فقه : تاديه
بازرگانى : پرداخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها