معنی و ترجمه کلمه peg به فارسی peg یعنی چه

peg


ثابت نگه داشتن قيمت( با)out ،ميله وسط زمين کروکه ، : )vi.vt.&n.(ميخ ،ميخ چوبى ،چنگک ،عذر،بهانه ،ميخ زدن ،ميخکوب کردن محکم کردن ،زحمت کشيدن ،کوشش کردن ،درجه ،دندانه ، )pegged( : )adj.(دربالا پهن ودر پايين نازک(شبيه ميخ)
علوم مهندسى : ميخ زدنمعمارى : گلميخ
قانون ـ فقه : تعيين حدود کردن
ورزش : ميخ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده