معنی و ترجمه کلمه perspective به فارسی perspective یعنی چه

perspective


دورنماى سه بعدى ،سه بعد نمائى ،عمق نمايى ،دورنما،بينايى ،منظره ،چشم انداز،مناظر و مرايا،جنبه فکرى ،لحاظ،سعه نظر،روشن بينى ،مال انديشى ،تجسم شى ،خطور فکر،ديدانداز
معمارى : منظره
روانشناسى : چشم انداز
بازرگانى : چشم انداز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها