معنی و ترجمه کلمه phasic به فارسی phasic یعنی چه

phasic


روانشناسى : مرحله اى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها