معنی و ترجمه کلمه pickup به فارسی pickup یعنی چه

pickup


پيکاپ ،دستگاه برقى ناقل صداى گرامافون ،رشد،ترقى ،تجديد فعاليت ،چيدن ،هرچيز انتخاب شده ،اشنايى تصادفى ،(دختر )بلند کردن ،برداشتن ،سوارکردن ،گرفتن ،بهبودى يافتن
ورزش : انداختن چوب و نخ بعقب براى بيرون اوردن ماهى از اب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها