معنی و ترجمه کلمه power supply mains به فارسی power supply mains یعنی چه

power supply mains


علوم مهندسى : شبکه برق رسانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها