معنی و ترجمه کلمه rack-rent به فارسی rack-rent یعنی چه

rack-rent


اجاره گزاف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها