معنی و ترجمه کلمه جامع به انگلیسی جامع یعنی چه

جامع

all around
catholic
comprehensive
echaustive
encyclopedic
executtive
exhaustive
general
large
plenary
precise
self contained
self inclusive
spacious
sweeping
universal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها