معنی و ترجمه کلمه procurator به فارسی procurator یعنی چه

procurator


کفيل ،معاون ،رئيس کلانترى يا دادستان ،مامور مالى ،وکيل ،عامل ،گماشته ،ناظر هزينه ،نايب
قانون ـ فقه : کارمند عاليرتبه
بازرگانى : وکيل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها